Turkistonda 1916-yilgi qo‘zg‘olonning boshlanishi


Qo‘zg‘olonning boshlanish sabablari


Imperator Nikolay II front ortidagi xizmatlar uchun aholining mardikorlikka olinishi to‘g‘risidagi farmoniga muvofiq Turkiston o‘lkasining Sirdaryo viloyatidan 87 ming, Samarqanddan 38 ming, Farg‘onadan 50 ming kishini mardikorlikka yuborish belgilandi. Belgilangan miqdorlar viloyatlar bo‘yicha aholi o‘rtasida taqsimlandi. Farg‘ona viloyatida belgilangan mardikorlarni to‘plash uchun viloyatdagi xonadonlarning har beshtasidan bir kishini olishga to‘g‘ri kelgan. Xalq bundan qattiq norozi bo‘lgan. Turkiston erkaklarining o‘z oilasini tashlab ketishi ularni ochlikka mahkum etdi. Ayniqsa, qishloq aholisining safarbar qilinishi qishloq xo‘jaligini inqirozga olib keldi. Mardikorlikka boradiganlarning ro‘yxatini tuzishda Turkiston mahalliy ma’muriyati vakillari adolatsizliklarga yo‘l qo‘ydi. Hatto oilada bir nechta erkak bo‘lishiga qaramasdan badavlat xonadon vakillari pora berib ro‘yxatga yozilmasdi. Lekin kambag‘al oilalarda garchi bitta erkak bo‘lsa ham ro‘yxatga kiritilardi. Bunday nohaqliklar keng xalq ommasi noroziligining kuchayishiga sabab bo‘ldi. Mahalliy aholi o‘rtasida mardikorlikka olishga qarshi keng ommaviy chiqishlar boshlanib ketdi. 1916-yilda mardikorlikka olinadiganlar ro‘yxatini tuzadigan mahalliy boshqaruv vakillari tomonidan aholini zo‘rlash, tazyiq o‘tkazish kabi holatlar avj oldi.


Norozilik harakatlarida dehqonlar, hunarmandlar, mayda savdogarlar, ishchilar va aholining boshqa ijtimoiy qatlamlari vakillari ishtirok etdi.
Mardikorlikka qarshi harakatlarning keng ommaviy tus olishidan mustamlaka hukumati, o‘lka va viloyat ma’murlari xavotirga tushdi. Farg‘ona viloyati gubernatori A. Gippius viloyatda norozilik kayfiyatidagi odamlarning ko‘pligi, mardikorlikka safarbar etish jarayoni aholi orasida katta g‘alayonlar chiqishiga sabab bo‘lishi mumkinligi haqida o‘lka va podsho ma’muriyatiga ma’lumot beradi. Lekin markaziy hokimiyat viloyat gubernatori A. Gippiusning xavotiri va g‘alayonlarning oldini olish to‘g‘risidagi ma’lumotlarini ʻʻpodsho farmonlarini bajarmaslik, kechiktirish, qarshi chiqishʼʼ deb hisoblab, uni viloyat gubernatori lavozimidan ozod qiladi. 1916-yil 4-iyulda Xo‘jand shahrida norozilik bildirib ko‘p sonli aholi yig‘ildi. Ular mardikorlikdan bosh tortdi. 5-iyulda Samarqandning Urgut qishlog‘ida, keyinchalik Siyob, Mahalla, Xo‘ja Ahror, Angorda, 7-iyulda Dahbedda norozilik chiqishlari bo‘lib o‘tdi.
Namoyishchilar mahalliy boshqaruv vakillarini kaltaklab, ro‘yxatlarni yirtib tashlashdi.


Qo‘zg‘olonning Turkiston bo‘ylab tarqalishi


Mardikorlikka qarshi qaratilgan norozilik harakatlari bir necha kun ichida butun o‘lkaga yoyildi. Qo‘zg‘olonchilar mustamlakachi hukumat tomonidan kuch bilan tarqatilib, qarshilik qilganlar qattiq jazolandi. Toshkentda 11-iyulda ko‘p sonli aholi Beshyog‘ochdagi politsiya mahkamasi oldiga to‘planishdi.
Qo‘zg‘olon faollaridan Rizvonbibi Ahmadjonova politsiyaga qarata: ʻʻBizni o‘ldirsanglar ham o‘g‘illarimizni sizlarga bermaymizʼʼ, — deb xitob qilgan.
Politsiyachilar esa o‘q uzib, uni og‘ir yarador qilgan. Norozilik bildirganlarga qarshi miltiqlardan o‘q otilgandan so‘ng xaloyiq mahkamaga bostirib kirdi.
Bu vaqtda yordamga yetib kelgan harbiy kuchlar namoyishchilarni o‘qqa tuta boshladi. Natijada 11 kishi otib o‘ldirildi, 15 kishi yarador bo‘ldi. Qo‘zg‘olon harbiy kuchlar tomonidan qiyinchilik bilan bostirildi. Shahar harbiy holatga tushib, har bir joyda qo‘riqchilar, tun-u kun navbatchilik, nazorat va tekshiruvlar kuchaytirildi. Bu voqealardan keyin norozilik harakatlari Toshkent shahri atrofidagi qishloqlarga yoyildi.


U yerdan Farg‘ona vodiysiga o‘tib, vodiyda bu harakat keng tus olib ketdi.
U yerda ham mahalliy aholi ma’muriyat vakillariga bo‘ysunmay qo‘yadi.
Qo‘zg‘olon iyul oyining o‘rtalarida Farg‘ona viloyatining Qo‘qon, Rishton, Marg‘ilon, Andijon, Namangan uyezdlarida keskin tus oldi. Jumladan, 9-iyul kuni Andijonda podsho farmoni o‘qib eshittirilgandan so‘ng tayoq, tosh, ketmon va boshqa narsalar bilan qurollangan aholi mardikorlikdan bosh tortib namoyishga chiqishdi. Ularga politsiya va harbiy kuchlar qarshi qo‘yildi. Qo‘zg‘olonchilarni tarqatish paytida ulardan 3 kishi otib o‘ldirildi, 12 kishi yarador bo‘ldi.

1916-yil Toshkentdagi qo‘zg‘olon


10-iyulda Eski Marg‘ilonda taxminan 25 ming kishi norozilik bildirib, bozor atrofiga yig‘ildi. Qo‘zg‘olonchilar mardikorlikni bekor qilishni talab qilib mahalliy ma’muriyat idoralariga kirishdi. Ular mustamlakachilarning xizmatida bo‘lgan mahalliy ma’muriyat vakillari uylariga, ma’muriy binolarga o‘t qo‘yishdi, 2 nafar mirshab o‘ldirildi va bir necha kishi jarohatlandi. Qo‘zg‘olonning kuchayib ketganidan xavotirga tushgan viloyat ma’muriyati zudlik bilan ularga qarshi harbiy kuch yubordi. Ular qo‘zg‘olonchilardan 63 kishini otib o‘ldirdi va ko‘pchilikni yarador qildi. Shahrixonda ham qo‘zg‘olonchilardan 16 ta kishi o‘ldirildi, ko‘pchilik yarador bo‘ldi. 11-iyulda Namanganda ko‘tarilgan qo‘zg‘olon ham jiddiy tus oldi. Labbaytog‘a dahasida yig‘ilgan 1500 dan ortiq kishilarga qarshi kuchli qurollangan rota tashlandi va qo‘zg‘olonchilar tarqatib yuborildi. Mustamlakachi hukumat politsiyasi va harbiy kuchlari bilan qo‘zg‘olonchilar o‘rtasida ayovsiz janglar natijasida qurolsiz namoyishchilardan ko‘pchiligi o‘ldirildi va yarador qilindi. Ular orasida ayollar va bolalar ham bo‘lgani mustamlakachilarning beshafqat siyosatini yana bir bor fosh qildi. Yodda tuting! Podsho farmoniga muvofiq Turkiston o‘lkasining Sirdaryo viloyatidan 87 ming, Samarqanddan 38 ming, Farg‘onadan 50 ming kishini mardikorlikka yuborish belgilandi.