XVI—XVIII asrlarda xalqaro munosabatlar


Xuroson — raqobat maydoni

XVI asrda Osiyoning bir-biriga tutash qismida uchta siyosiy kuch kurash maydoniga chiqqandi. Bular — Movarounnahrda shayboniylar, Eronda safaviylar va Hindistonda boburiylar edi. Xalqaro va o‘zaro munosabatlarda bu uch sulola manfaatlari toʻqnashib, raqobatchilik kuchayib bordi.
Ularning manfaatlari to‘qnashgan nuqta Xuroson edi. Chunki Xuroson ham harbiy-siyosiy, ham savdo-iqtisodiy jihatdan muhim o‘rin tutar edi. Bundan tashqari, Xuroson–Movarounnahr, Eron va Hindiston yo‘nalishida o‘ziga xos darvoza vazifasini ham o‘tardi. Xurosonni nazorat qilish masalasida shayboniylar va safaviylar o‘rtasida keskin kurash ketgan. Bu masalada Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullaxon va Abdullaxonlar davrida shayboniylar ustunlik qilishgan. Keyinchalik safaviylarning qo‘li baland kelgan va oxir-oqibatda, ular Xurosonni Movarounnahrdan ajratib tashlashga muvaffaq bo‘lishgan.


Buxoro va Boburiylar davlati munosabatlari

XVI asrda shayboniylar bilan boburiylar оʻrtasida elchilik munosabatlari o‘rnatildi. 7-mavzuda aytilganidek, unga shayboniy Ko‘chkunchixon va Bobur asos solgan edi. Abdullaxon II boburiylar hukmdori Akbarshohga to‘rt marta elchi yuborgan. 1586-yilda Akbarshoh elchisi Buxoroga kelgan. Elchilik munosabatlarida ikkala davlatning Xuroson bilan bog‘liq o‘z manfaatlari masalalari muhokama qilingan. Shuningdek, Hindistonga me’morlar, miniatyurachi rassomlar yuborilgan. Ikki mamlakat o‘rtasida savdo aloqalari yo‘lga qo‘yilgan.

Jahongirshoh


Akbarshohning o‘g‘li Jahongirshoh (1605–1627) va Buxoro xoni Imomqulixon davrida ikkala davlat o‘rtasidagi elchilik munosabatlari davom etgan. Lekin Jahongirshohning o‘g‘li Shoh Jahon (1627–1658) davrida Hindiston–Buxoro munosabatlarida keskinlik yuz bergan. Bu Buxoro xoni Nodir Muhammadxon va uning o‘g‘li Abdulaziz o‘rtasida yuz bergan nizo bilan bog‘liq edi. Taxtdan ag‘darilgan Nodir Muhammad Balxga qochadi. U o‘g‘liga qarshi kurashish maqsadida Hindiston hukmdori Shoh Jahondan yordam so‘raydi. Shoh Jahon bu paytda qulay fursat kutib, Balxni bosib olish niyatida yurar edi. Shoh Jahon darhol Balx ustiga ʻʻyordamʼʼ jo‘natadi. Biroq hind qo‘shinlarining Balxga yordamga emas, balki uni bosib olish uchun kelganligini tushunib yetgan Nodir Muhammadxon Eronga qochadi. 1645-yili Abdulazizxon Balxni qamal qiladi. Oxir-oqibat boburiylar qo‘shini ortiga qaytib ketishga majbur bo‘ladi. Avrangzeb Olamgir (1658–1707) bilan Abdulazizxon hamda Subhonqulixon o‘rtalarida elchilik munosabatlari davom etgan. Avrangzebdan keyin boburiylar sulolasi yana 150 yil hukmronlik qilgan bo‘lsa-da, bu saltanat tanazzul tomon yuz tutib bordi. Shunday bo‘lsa-da, Hindiston va Buxoro munosabatlari to‘xtab qolmagan. Savdo aloqalari ham toʻxtovsiz davom etgan.

Avrangzeb Olamgir


Markaziy Osiyo xonliklarining Afgʻoniston bilan aloqalari

Markaziy Osiyo davlatlarining eng yaqin qo‘shnisi Afg‘oniston edi. Mustaqil Afg‘oniston davlati 1747-yilda tashkil topgan. Yosh afg‘on davlati bilan Buxoro xonligi o‘rtasidagi munosabatlar do‘stona ruhda bo‘lmagan. Bunga ikkala tomonning Amudaryoning janubiy qirg‘og‘idagi o‘zbeklar istiqomat qilib turgan hududlarni o‘z tasarruflarida saqlashga urinishlari sabab bo‘lgan edi. Xususan, 1751-yili Afg‘oniston hukmdori Ahmadshoh Amudaryoning janubida istiqomat qilib turgan o‘zbeklarning yerlarini bosib olish maqsadida qo‘shin yuboradi. Bu hududda joylashgan kichik-kichik o‘zbek bekliklari o‘zaro urushlar oqibatida zaiflashib qolgan edi. Natijada ular Afg‘onistonning vassaliga aylanib qolgandi. Balx qal’asini afg‘on garnizoni egallaydi. Balxni Ahmadshohning noibi boshqara boshlaydi. 1768-yilda mahalliy o‘zbeklar afg‘onlarning jabr-zulmiga qarshi qo‘zg‘olon ko‘taradi. Qo‘zg‘olonchilarni Buxoro qo‘llab-quvvatlaydi. Ana shunday vaziyatda Ahmadshohning o‘zi qo‘shin tortib kelib, qo‘zg‘olonni bostiradi.


1789-yili o‘zbeklar yana qo‘zg‘olon ko‘taradi. Qo‘zg‘olonchilarga bu safar ham Buxoro amaliy yordam ko‘rsatadi. Afg‘oniston hukmdori Temurshoh (1773–1793) Balxga qarab qo‘shin tortadi. Biroq Buxoroga qarshi yurish qilishga Temurshohning yuragi dov bermaydi va u Buxoro bilan sulh shartnomasi tuzishga majbur bo‘ladi. Shartnomaga ko‘ra, Amudaryo har ikki davlat o‘rtasidagi chegara deb tan olinadi. Munosabatlar do‘stona bo‘lmasa-da, Buxoro va Afg‘oniston o‘rtasida savdo aloqalari uzluksiz davom etgan. Kobul shahri savdo aloqalarida alohida o‘rin tutgan. Kobul orqali Buxorodan Hindistonga, Buxoro orqali Afg‘onistonga Rossiya tovarlari, Hindistondan Buxoroga hind tovarlari ortilgan savdo karvonlari qatnab turgan.


Qo‘qon va Xitoy munosabatlari

Markaziy Osiyo xonliklaridan Qo‘qon xonligining Xitoy bilan munosabatlari ham do‘stona emasdi. Bir tomondan, Sin imperiyasi 1755–1759-yillar mobaynida Sharqiy Turkistonni o‘ziga bo‘ysundirib, Qo‘qon xonligini kuchsizlantirishga urinardi. Ikkinchi tomondan, Qo‘qon xonligi Sharqiy Turkistonda o‘z Markaziy Osiyo xonliklaridan Qo‘qon xonligining Xitoy bilan munosabatlari ham do‘stona emasdi. Bir tomondan, hokimiyatini o‘rnatishga intilib, Sharqiy Turkiston sari o‘z chegarasini tobora kengaytirib borayotgandi. Ayniqsa, XIX asrning 20-yillarida Qo‘qon–Xitoy munosabatlari yanada keskinlashdi. Bunga Qo‘qon xoni Muhammad Alixonning sharqiy turkistonliklarning Jahongirxo‘ja boshchiligida Sin imperiyasiga qarshi 1825-yilda boshlangan milliy-ozodlik kurashiga aralashuvi sabab bo‘ldi.
Xitoy hukumati 1829-yilda Qo‘qonning Sharqiy Turkistonda yuritadigan savdo ishlarini taqiqladi, markaziy osiyolik savdogarlarning aksariyat qismini haydab, mol-mulklarini musodara qildi.


Bunga javoban Qo‘qon xoni Muhammad Ali sharqiy turkistonliklarning Xitoyga qarshi ozodlik kurashi rahbari Jahongirxo‘ja va uning ukasi Yusufxo‘ja ixtiyoriga Haqquli boshchiligida qo‘shin jo‘natadi. Natijada Yusufxo‘ja Qashqarni egallaydi va Yorkentni egallash uchun harbiy harakatni davom ettiradi. Bu hol Xitoy hukumatini qattiq tashvishga solib qo‘yadi va Yusufxo‘jaga qarshi katta qo‘shin yuboradi. Qo‘zg‘olonchilarning safida mustahkam birlik yo‘qligi hamda Buxoro–Qo‘qon munosabatlari yomonlashuvi oqibatida Qo‘qon xonining Sharqiy Turkistonga yuborgan qo‘shinini chaqirib olishi tufayli Yusufxo‘ja mag‘lubiyatga uchraydi. Oqibatda Yusufxo‘ja Sharqiy Turkistonni tashlab chiqadi. U bilan 70 ming uyg‘ur oilasi Farg‘ona vodiysiga ko‘chib keladi. Qo‘qon xonligi o‘z chegaralarini tobora Sharqiy Turkiston tomon kengaytirish siyosatini davom ettirgan. Ayni paytda, Sin imperiyasi moliyaviy qiyinchiliklar tufayli Qo‘qon xonligiga qarshi ochiqdan ochiq urush harakatlari olib borishga qodir emasdi.

Natijada 1832-yili Pekinda Xitoy–Qo‘qon shartnomasi imzolangan. Unga ko‘ra, Qo‘qon Jahongirxo‘ja avlodlarini Sharqiy Turkistonga o‘tkazmaslik majburiyatini olgan. Xitoy esa Sharqiy Turkistonda qo‘qonlik savdogarlar faoliyatini taqiqlashni bekor qilgan. Ikkinchidan, Qo‘qon savdogarlariga Sharqiy Turkistonda boj to‘lamasdan savdo qilish huquqi berilgan. Uchinchidan, Sharqiy Turkistondan Qo‘qon savdogarlari chiqarib yuborilganda ulardan tortib olingan mol-mulklari evaziga Qo‘qon xoniga tovon to‘langan. To‘rtinchidan, Sharqiy Turkistonda savdo qiluvchi markaziy osiyolik savdogarlar to‘laydigan to‘lovlarni yig‘ib olish huquqi Qo‘qon xonligiga berilgan.